0 0

Natuurlatex - Het materiaal van 100 % natuurrubber voor een gezonde slaap

Het unieke aan natuurlatex Het unieke aan natuurlatex
Natuurlatex beschikt over veelzijdige eigenschappen. Wat natuurlatex matrassen zo uniek maakt, ziet u hier.
Op internet bestaan er over latex en in het bijzonder over het gebruik van natuurlatex voor matrassen uiteenlopende uitspraken en veel "halve waarheden". Wij willen u daarbij helpen met onze lange ervaring op het gebied van de ecologische matrassenverkoop om een objectief beeld te vormen over het onderwerp "natuurlatex". Want natuurlatex is ideaal als materiaal voor hoogwaardige matraskernen.

Een enquête onder consumenten gaf aan dat ligcomfort voor 83 % van de geïnterviewden de belangrijkste eigenschap van een matras is, gevolgd door vormstabiliteit (70 %), luchtdoorlatendheid (61 %), puntelasticiteit (59 %) en flexibiliteit (55 %). Al deze eigenschappen onderscheiden een latex matras. Dit bevestigt ook de enquête; 89 % van de gebruikers van latexmatrassen zijn zeer tevreden met hun product.


Definitie: Wat is latex eigenlijk?

Latex matras Latex wordt met een speciaal technisch opschuimproces vervaardigd uit rubber. Het daarvoor benodigde rubber kan op twee manieren worden gewonnen: op natuurlijke wijze uit het sap van de planten die rubber leveren of op synthetische wijze uit diverse chemische substanties op basis van ruwe olie.

Tegenwoordig wordt voor de rubberwinning meestal synthetisch geproduceerd rubber gebruikt. In de ecologische handel wordt hiervoor ook natuurrubber gebruikt, dat wordt gewonnen uit het sap van de rubberboom.

Voor de productie van latex wordt het gewonnen rubber onder toevoeging van zwavel, antiverouderingsmiddelen, zeepoplossingen en vulmiddelen in stalen mallen opgeschuimd tot latex en gevulkaniseerd c.q. "gebakken". In onze leidraad Dunlop en Talalay methode ontdekt u meer.

Onderscheid natuurlatex - synthetisch latex

Zoals reeds vermeld, kan rubber op twee manieren worden geproduceerd en bevat daardoor ofwel natuurlatex van 100 % natuurrubber of synthetisch latex op basis van ruwe olie (kunststof).

De grote voordelen van natuurlatex ten opzichte van synthetisch latex

Ten opzichte van synthetisch, op oliebasis geproduceerde latexmatrassen hebben matrassen van natuurlatex de volgende voordelen:

  • Natuurrubber is een hernieuwbare grondstof. Het is een ontziende, ecologische winning, omdat de oogst handmatig geschiedt.
  • Het energieverbruik, berekend uit de fabricage van het natuurrubber en het vervoer, bedraagt maar circa 10 % ten opzichte van de chemische fabricage van synthese-latex.
  • Matrassen van natuurlatex hebben een wezenlijk hogere puntelasticiteit die verantwoordelijk is voor de aanpassing aan het lichaam en daarmee voor het ligcomfort.
  • Natuurlatex is vrij van oplosmiddelen, cfk's en kankerverwekkende chemische weekmakers.

Het begrip "natuurlatex" - helaas genormeerd noch beschermd.

De eigenschappen van natuurlatex Eigenschappen van natuurlatex matrassen
Natuurlatex biedt optimale eigenschappen voor een perfect slaapklimaat. Hier ontdekt u meer.
Het verkrijgen van natuurlatex Het verkrijgen van natuurlatex
We laten u kort en bondig zien hoe natuurlatex wordt verkregen.
Productie van latexkernen Productie van latexkernen
Hoe een latexkern wordt geproduceerd, ziet u in deze video.
Daarom verleidt het vele aanbieders, hun klanten met de vermelding van het aandeel natuurlatex om de tuin te leiden en goedkoper, namelijk synthetisch rubber bij te mengen. Want het begrip "natuurlatex matras" betekent niet dat er uitsluitend natuurrubber en geen synthetische latex is gebruikt. Onder "natuurlatex" worden matrassen aangeboden met een maximale toevoeging van ca. 10-30 % natuurrubber. Het resterende deel is weer synthetische latex, dus in verregaande vorm een product van ruwe olie!

Om deze verwarring over het genoemde latexaandeel uit de wereld te helpen, geven we hier uitleg, hoe de vermelding "100 % natuurlatex aandeel" geïnterpreteerd dient te worden:
Dit gehalte heeft betrekking op het rubbergehalte van de matras. 100 % natuurlatex betekent, dat het materiaal voor de latexkern van 100 % natuurlijke, zuiver plantaardige oorsprong is, ofwel: 100 % van het gebruikte rubber is natuurrubber en er is geen synthetisch gefabriceerd rubber op basis van ruwe olie gebruikt!
Enkel het onmisbare, onbedenkelijke aandeel bindmiddel van maximaal 5 % in de kern, bestaande uit zwavel, zinkoxide en versnellers op basis van zinkzouten mag aan de halffabricaat matras worden toegevoegd om een langere houdbaarheid te kunnen garanderen.

Productie en teelt van natuurlatex

Productie en teelt van natuurlatex Uit de bovengenoemde punten wordt duidelijk dat natuurlatex van 100 % natuurrubber het enige alternatief is voor de biologische speciaalzaak. Daarom willen we u hieronder nog diepgaander bezighouden met het onderwerp natuurlatex:

De grondstof voor natuurlatex stamt van de tropische gummi- of rubberboom "Hevea brasiliensis", die vooral in Zuidoost Azië groeit. Net als de hars in een dennenboom, vloeit bij een wond aan de bast uit de rubberboom een melksap (latex), dat uithardt tot een rubberachtig mengsel. Dit is een beschermingsmechanisme van de boom, om te voorkomen dat bij verwondingen of beschadigingen door insecten schimmels of bacteriën in de plant kunnen binnendringen. Het melksap stroomt naar het oppervlak, hardt uit en beschermt zo de "wond" van de plant.

in 1839 werd ontdekt dat rubber en zwavel bij verhitting (de vulkanisering) veranderen in een gummi dat bij temperaturen van 0 tot 100 °C sterk en stabiel blijft. Sindsdien wordt het product gebruikt om textiel waterdicht te maken, voor fiets- en autobanden, kauwgom, verf en condooms.

Rubber werd een belangrijk industrieel product. De vraag naar rubber werd zo groot dat ook in andere werelddelen plantages werden aangeplant. Met name de Engelsen verzonden jonge plantjes naar hun koloniën, vooral in Aziatische landen zoals Sri Lanka of Singapore. De Portugezen legden hoofdzakelijk plantages aan in Centraal-Afrika. De boom gedijt daadwerkelijk alleen in een zeer vochtig en warm klimaat. In de schors van de gladde, tot wel 20 meter hoge stam bevinden zich de melkkliertjes die het rubbersap leveren. De schors wordt boogvormig ingesneden, zodat de latexmelk eruit vloeit en in kleine bekers kan worden opgevangen.

Wat de ecologie betreft, zijn de plantages geheel milieuvriendelijk. Bij de fabricage van de matraskern zelf is slechts een fractie van de energie nodig die voor andere matraskernen noodzakelijk zou zijn.

Overigens: Het woord rubber is afkomstig uit de Zuid-Amerikaanse indianentaal en betekent zoiets als "tranend hout".

De vloeibare latexmelk wordt in containers direct naar Midden-Europa vervoerd, waar het wordt opgeschuimd tot een latexkern.
Bij de vloeibare latexmelk worden de vaste bestanddelen gescheiden van het water. Deze worden dan met lucht en maximaal 5 % vulkaniserende en andere stoffen (bv. zwavel, zinkoxide en antioxidanten) gemengd en tot schuim met fijne poriën geslagen. Geen van deze toegevoegde stoffen is toxisch en er worden ook geen verdere vulmiddelen toegevoegd (zie onze test op schadelijke stoffen).

De nog vloeibare massa wordt in een metalen mal gegoten en bij temperaturen rond 100 °C gevulkaniseerd. In het deksel en in de kuip van de stalen mal bevinden zich metalen pennen die op deze plekken voor de plaatsing van de verschillende hardheidszones dienen. Daar komt ook het woord "stiftlatex" vandaan dat aan beide zijden kleine holle ruimtes vertoont. Door de vooral horizontaal en verticaal verlopende ventilatiekanalen wordt een optimale warmte-isolatie en een optimaal vochttransport bereikt. Bovendien verbeteren de holle ruimtes uit orthopedisch zicht het ligcomfort en de kwaliteit van de uiteindelijke matras die zodoende een duidelijke hogere puntelasticiteit vertoont, die wederom verantwoordelijk is voor de optimale aanpassing aan het lichaam en dus voor het ligcomfort.

De natuurrubbermassa wordt in de mal verhit en lichtjes gecentrifugeerd. Na ca. 1,5 uur waarin de natuurlatexkern wordt "gebakken", wordt nu de vaste, gevulkaniseerde latexkern uit de vorm genomen, gewassen, gecontroleerd en naar het afkoelmagazijn gebracht. En klaar is het "natuurlatex-halffabricaat".

Hoge duurzaamheid

Sociale productie bij natuurlatex kernen Sociale productie bij natuurlatex kernen
Onze leverancier voor natuurlatexkernen produceert 100% ecologisch en sociaal. Dit past bij de allnatura filosofie.
Natuurlatex van 100 % natuurrubber is waarschijnlijk een van de meest duurzame materialen voor matrassen. Waarom is dat zo? Dat leggen we u graag uit:

  • De latexmelk van de rubberboom kan 1:1 worden gebruikt voor de productie van natuurlatex matrassen. Een omslachtige voorbehandeling is niet nodig.
  • De rubberboom op zich draagt op natuurlijke wijze - zoals alle bomen - al bij aan de verbetering van de CO2-balans.
  • Natuurlatex matraskernen worden op maat geproduceerd in mallen en hoeven dus niet op maat gesneden te worden. Zo ontstaat er geen snijverlies, dus geen onnodig afval.

Natuurlatex bij allnatura

Alleen de beste kwaliteit!
Natuurlatex-kern Natuurlatex is een van de meeste exquise vulmaterialen die er bestaan. Matrassen van zuiver natuurrubber zijn daarom niet goedkoop. Pas sinds ca. 1988 bestaat de mogelijkheid een latex halffabricaat zonder toevoeging van synthetisch rubber te produceren.

De jaren ervoor bestond het gehalte natuurrubber uit ca. 20 %, toen uit ca. 50 % en lange periode uit ca. 80 %; tot de toenmalige firma Neutex uit Zwitserland als eerste in Europa technisch in staat was 100 % natuurrubber op te schuimen. Echter, de gangbare handel beweert telkens weer dat er alleen natuurlatex matrassen bestaan met een synthetisch aandeel; een absolute onjuistheid, want tegenwoordig bezitten een aantal fabrikanten in België, Nederland, Roemenië, Sri Lanka en Maleisië de technische knowhow om 100 % natuurrubber op te schuimen.

Jaren geleden was dit Zwitserse bedrijf (tegenwoordig bekend als Fa. Foampartner) voor ons toenmalige bedrijf Origo en voor allnatura de belangrijkste grondstoffenleverancier. Tegenwoordig betrekt allnatura de natuurrubber halffabricaten uit België.

Bij de productie van natuurlatex worden geen kleefmiddelen gebruikt, omdat deze oplosmiddelen kunnen bevatten. Om de natuurlijke, typische "nieuwe geur" te verminderen, wordt al bij de verdere verwerking uitvoerig geventileerd. Een absoluut neutrale geur treedt al binnen een paar dagen op. Als drijfmiddel worden geen cfk's ingezet.

allnatura gebruikt als zeer ecologisch georiënteerde verzender uit overtuiging alleen natuurlatex van 100 % natuurrubber, dat hoofdzakelijk in Sri Lanka en Thailand wordt gewonnen. De plantage doet daar duurzaam zaken conform de strenge richtlijnen van de Forest Stewardship Counsil (FSC).
Veelgestelde vragen over het onderwerp natuurlatex vindt u in onze natuurlatex matrassen FAQ!

Regelmatig getest op schadelijke stoffen

laboratorium Voor allnatura natuurlatex matrassen gelden de strengste kwaliteitsnormen! Wij hechten er bijzonder veel waarde aan dat de producten die wij verkopen consequent ecologisch zijn en volgens de strengste richtlijnen worden getest op schadelijke stoffen. Daarom letten wij erop dat de grondstoffen van onze leveranciers en partnerfabrieken regelmatig door een onafhankelijke keuringsinstantie gecontroleerd worden op mogelijke schadelijke stoffen.

Om de onberispelijke kwaliteit van de door allnatura aangeboden producten nog verder te garanderen, voeren wij bovendien uit eigen beweging regelmatig controles uit op schadelijke stoffen voor de gebruikte grondstoffen. Deze keuring geschiedt met inachtneming van de richtlijnen van het Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN) en de internationale vereniging voor duurzaam bouwen en wonen (natureplus).

allnatura laat zijn natuurlatex halffabricaten conform de hoogste technische en ecologische standaards produceren in België. Wij hechten er veel waarde aan dat de halffabricaten worden geproduceerd conform strenge criteria voor schadelijke stoffen.

Uw perfecte slaapoplossing: een allnatura matras van natuurlatex

Bouw op ons de bij aankoop van uw matras! Als specialist met meer dan 35 jaar ervaring rondom gezond slapen, weten wij waar het op aankomt! Onze slaapexperts helpen u graag verder bij de keuze van uw nieuwe matras.

Pure natuurproducten voor uw gezonde slaapomgeving

Matrassen van natuurlijke materialen Onze natuurlatex matraskernen bestaan in principe uit 100 % natuurrubber. Omdat wij afzien van de, vaak gebruikelijke toevoeging van synthetisch latex op basis van ruwe olie, hebben onze natuurlatex matrassen ideale klimaat-en ligeigenschappen.

Natuurlatex matrassen van allnatura zijn van topkwaliteit en zeer soepel. De natuur latexkern ondersteunt zacht het lichaam en heeft toch de noodzakelijke hardheid om de wervelkolom in elke positie in vorm te houden. Een hogere standaard voor de fabricage van natuurlatex matrassen bestaat er momenteel niet!

Uitstekend ligcomfort en puntelastisch slaapgenot

Uitstekend ligcomfort en puntelastisch slaapgenot Een orthopedisch onbedenkelijke slaapondergrond moet zich in elke positie perfect aanpassen aan de lichaamsvorm van de slapende persoon, zodat de wervelkolom geheel drukvrij en ontspannen kan liggen. Alleen zo kan uw wervelkolom herstellen van de inspanningen van de afgelopen dag. Dit heet ook wel regeneratieve slaap.

Bij latex matrassen geldt de regel: Hoe hoger het natuurlatex gehalte, des te beter de aanpassing aan het lichaam. Onze natuurlatex matrassen ondersteunen uw lichaam optimaal, want ze worden voor 100 % gemaakt van natuurrubber en bieden derhalve uitstekende puntelasticiteit en een gelijkmatige drukverdeling.

Puntelasticiteit bij natuurlatex Puntelasticiteit bij natuurlatex
Geen enkel materiaal is zo elastisch en krachtig als latex. Hier leggen we u de puntelasticiteit van deze matrassen uit.
Uw natuurlatex matras van allnatura past zich in elke houding soepel aan uw lichaamsvormen aan, de wervelkolom wordt orthopedisch zinvol prima ondersteund. Schouders en heupen kunnen goed wegzinken en drukplekken worden ook bij langer liggen vermeden. Tussenwervelschijven en rugspieren worden prettig ontlast. Daardoor vindt u heel makkelijk een anatomisch zinnige, ontspannen slaaphouding. Hier winnen natuurlatex matrassen van 100 % natuurrubber het duidelijk van binnenvering en conventionele, vlakke-elastische koudschuim matrassen.

Maximaal ademend vermogen voor een hygiënisch microklimaat

Onze natuurlatex matrassen hebben door het speciale productieproces een structuur met open poriën. Talloze stiftkanalen garanderen tevens de uitstekende ventilatie van uw matras. Want telkens als u in uw slaap beweegt, pompt u lucht door het complexe kamersysteem. De constante luchtcirculatie creëert een droog, hygiënisch microklimaat, waarin allergenen, huisstofmijten en kiemen zich niet op hun plek zullen voelen.

Ideaal geschikt voor mensen met een allergie

Latex biedt geen voedingsbodem voor de huisstofmijt en voor schimmels en is zodoende de ideale matrasbasis voor mensen met een allergie. Geen enkel bestaand wetenschappelijk onderzoek heeft aanwijzingen aangetoond voor veroorzakers van allergieën door natuurlatex matrassen. Matrassen van natuurlatex zijn onderhoudsarm, stofvrij en ongunstig voor bacteriën.

Zelden komt het voor dat mensen op de plantaardige eiwitten in natuurlatex allergisch reageren. Ook deze personen kunnen in de regel zonder bedenkingen op een natuurlatex matras van allnatura slapen. Want onze matrasmodellen zijn voorzien van volumineuze tijken, zodat er geen direct huidcontact plaatsvindt. Ook worden de matraskernen na de productie zorgvuldig gewassen. Daarbij wordt de latexkern volledig bevrijdt van losse eiwitdeeltjes. Meer hierover leest u in onze informatieve tekst "allergie".

Bi-elastische tijken van topkwaliteit uit biologische teelt

Om uw waardevolle allnatura matras van natuurlatex (100 % natuurrubber) perfect af te stemmen op uw persoonlijke wensen, bieden wij u modellen met verschillende tijkvarianten aan. Welke tijken voor de door u gewenste matras leverbaar zijn, ziet u op de betreffende productpagina.

Onze hoogwaardige tijken in bio-kwaliteit zijn zo bewerkt, dat ze het puntelastische ligcomfort van uw matras niet beperken. Want ze zijn bi-elastisch en passen zich perfect aan het lichaam aan. Het merendeel van onze matrassen is uitgerust met afneembare tijken om het onderhoud makkelijker te maken voor u. Bij de stiksels heb u - afhankelijk van het model matras - de keuze uit hoogwaardige, natuurlijke scheerwol, het natuurlijke klimaatvezel kameelhaar, huidvriendelijk biologisch katoen uit gecontroleerde biologische teelt en het zeer onderhoudsarme Lyocell. Voor mensen met een allergie adviseren wij onze wasbare tijkvarianten "Allergie" met Medicott-tijk of "Hygiëne".

Metaalvrij ligcomfort voor een ongestoorde slaap

Alle allnatura-matrassen zijn in tegenstelling tot bv. binnenveringsmatrassen geheel metaalvrij. Ze zijn dus elektro-biologisch neutraal. Ze kunnen zich niet elektrostatisch opladen. Uw slaap wordt dus niet door elektromagnetische velden belemmerd. Veel mensen reageren gevoelig op deze stoorfactoren en vinden daardoor geen ongestoorde nachtrust. Symptomen zijn hierbij bv. hoofdpijn, sterk zweten, slapeloosheid tot hartritmestoornissen.

Verder kunnen bv. binnenvering matrassen elektrische straling van elektrische apparatuur die vlak bij het bed staat, opnemen, doorgeven en uitstralen naar het hele matrasoppervlak (antenne-effect). De matras staat letterlijk "onder spanning" en maakt voor gevoelige personen een ontspannen nachtrust onmogelijk, omdat de spanning ook uitwerkingen op mensen kan hebben. Daarom dient u metaal in bed zoveel mogelijk te vermijden.

Vervorming van het magnetisch veld Het natuurlijke aardmagnetisch veld wordt door de invloed van een binnenveringsmatras vervormd in zijn intensiteit.
Normaal magnetisch veld Een natuurlijk matras garandeert de natuurlijke verhouding van het aardmagnetisch veld op uw slaapplek.

Topkwaliteit, voor u geproduceerd in het zuidelijke Zwarte Woud.

Uw allnatura matras wordt in een Zuid-Duitse traditionele fabriek in het Zwarte Woud geproduceerd. Daar wordt met moderne techniek, klassiek textielhandwerk en jarenlange ervaring op het hoogste niveau gewerkt. De vakkundige en solide verwerking in Duitsland zorgt voor een hoge kwaliteit van de producten en zekerheid met betrekking tot de producten die zijn getest op schadelijke stoffen. Ook wordt door de korte leverafstanden onnodig "transport-toerisme" vermeden.

Door geen stoffen te gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor mens en natuur, ontstaan ecologisch verantwoorde producten, die er bovendien voor zorgen dat werk en verdiensten in Duitsland gecreëerd en behouden worden. Wij laten zoveel mogelijk in Duitsland produceren, omdat we ons bewust zijn van onze verantwoording om banen in Duitsland te behouden en creëren, zodat ons sociale stelsel blijft functioneren.Hier gaat u direct naar ons assortiment

laden

Een moment geduld.....