🌳Per beoordeling en aankoop wordt een boom geplant! Meer...
0 0
Slaapstanden Slaapstanden
We leggen de verschillende slaaphoudingen heel duidelijk uit. Waar moet je op letten en wat moet je vermijden?
Op basis van talrijke studies, die dieper ingaan op de verschillende slaapposities, kan men een heel aantal dingen zeggen over de „verraderlijke” lichaamshouding of onbewuste lichaamstaal tijdens de slaap.

Beschouw deze korte opmerkingen zeker niet als een psychologische test of als een beoordeling van uw individuele persoonlijkheid.

Wij willen u duidelijk maken dat lichaam, ziel en geest ook tijdens het slapen een eenheid vormen en dat de lichaamstaal zelf bepaalde karaktereigenschappen en gedragspatronen tijdens de slaap blootlegt.

De zijligging (foetusligging):

Zijligging Ongeveer 59 % van alle mensen slapen op hun zijkant. Bij deze ligging wordt met beide benen opgetrokken op de zijkant gerold. Er is een verschil, namelijk of de benen maar lichtjes of juist sterker in een hoek liggen.
Slechts lichtjes opgetrokken knieën zijn een teken van gezond verstand, evenwicht en eerlijkheid.
Als de knieën ver worden opgetrokken, wijst dit op creativiteit, een praktische instelling en emotioneel gedrag.
De zijslapers proberen een centrum in hun leven op te bouwen, iets waarop ze zich bijzonder kunnen concentreren. Ze voelen zich nogal kwetsbaar en zoeken bescherming en steun.

De halve foetushouding:

Halve foetushouding Ze slapen in een vergelijkbare, maar niet zo uitgesproken positie. Het hoofd en de benen liggen niet zo sterk in een hoek.
Zijslapers in de halve foetushouding hebben hun innerlijke evenwicht gevonden, zijn in balans, staan open voor hun omgeving en hebben een goede zelfbeschermingsmechanisme.

De buikligging:

Buikligging Ongeveer 13 % van alle mensen slapen op hun buik. Ze liggen uitgestrekt op hun buik. De armen en benen zijn ofwel gestrekt ofwel liggen ze in een hoek. Deze slaappositie komt het minst vaak voor.
Buikslapers worden beschouwd als perfectionisten die zich niet zomaar iets laten vertellen. Bovendien zijn ze ordelijk en correct. Hun leven verloopt volgens geregelde structuren.

Een slaappositie is stevig verankerd

Slaaponderzoekers hebben ook ontdekt dat de meeste mensen zelden hun slaappositie veranderen. Slechts 5 % van de slapers zegt dat ze elke nacht in een andere houding in slaap vallen. Dit ondersteunt de theorie dat de slaaphouding nauw verbonden is met het karakter van een persoon. De persoonlijkheidskenmerken veranderen tenslotte ook nauwelijks in het leven van een persoon.

Slaapgedrag in relaties

Niet alleen het slaapgedrag van individuele personen werd geanalyseerd in studies, er werd ook gekeken naar het gedrag bij het in slaap vallen in relaties.

De "lepeltjes"-houding:

Lepeltje In deze slaappositie ligt het paar dicht bij elkaar.
Dit wijst op een intens "wij"-gevoel en veel vertrouwen. Zo slapen erg verliefde paren.

De "raak me niet aan"-houding:

"Raak me niet aan"-houding In dit geval draaien beide personen elkaar de rug toe. Deze afstand kan wijzen op het feit dat ieder zijn eigen leven leidt en dat er verschillende problemen zijn in de relatie.
Deze slaappositie wordt echter ook gekozen als langdurige stress de orde van de dag is geweest.

De "zitvlak aan zitvlak"-houding:

"Zitvlak aan zitvlak"-houding Deze houding toont twee sterke persoonlijkheden die hun leven met moed en zelfvertrouwen beheersen. Hier is de ene partner erg belangrijk voor de andere. Deze slaappositie komt het vaakst voor bij paren die al lang samen zijn en hun groeiende behoefte aan vrijheid beleven. Intimiteit en onafhankelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol.

De "beschermengel"-houding:

"Beschermengel"-houding De ene partner legt zijn arm om de schouder van de andere en beide liggen in elkaar geknuffeld. In deze slaaphouding wordt de samenhorigheid onderstreept. Er is geen sprake van rivaliteit, maar een sterke behoefte aan wederzijdse bescherming.laden

Een moment geduld.....