0 0

In alle opzichten verantwoordelijkheid nemen is voor een familiebedrijf met een lange traditie vanzelfsprekend.

Wij van allnatura hebben ons daarom ten doel gesteld om onze betrokkenheid bij ecologische en sociale projecten te tonen. Duurzame en sterke partnerschappen zijn daarbij van het grootste belang, want alleen samen kan er een duurzame harmonie tussen mens en natuur ontstaan. Wij zetten ons daarom actief in voor dieren- en milieubescherming, steunen projecten met kinderen en sociaal zwakkeren en nemen verantwoordelijkheid voor onze medewerkers en stimuleren hen.

allnatura maakt het verschil!

allnatura maakt deel uit van het bedrijf voor klimaatbescherming

allnatura maakt deel uit van het bedrijf voor klimaatbescherming

De Climate Protection Companies zijn een vereniging van bedrijven in Duitsland die een voortrekkersrol spelen op het gebied van klimaatbescherming en energie-efficiëntie door de consequente implementatie van uitstekende innovaties. Wij hebben in onze bedrijven met succes uitstekende projecten voor klimaatbescherming en energie-efficiëntie uitgevoerd, leggen ons vrijwillig vast op meetbare en ambitieuze doelstellingen en blijven ons verder ontwikkelen.

Daarmee verminderen wij de CO2-uitstoot, tonen wij verantwoordelijkheid voor de bestaansmiddelen van toekomstige generaties en verbeteren wij duurzaam onze concurrentiepositie. Wij zien onszelf als rolmodel en multiplicator in de Duitse economie.

Als brancheoverkoepelende vereniging van bedrijven van alle groottes zijn wij verenigd door onze inzet voor klimaatbescherming en energie-efficiëntie. We hebben onze bovengemiddelde prestaties aangetoond in een veeleisend toelatingsproces door externe deskundigen.PETA Duitsland

PETA Duitsland

PETA Deutschland e.V. is opgericht in 1993 met als doel elk dier te helpen een beter leven te leiden. Om dit te bereiken werken ze aan het aan de kaak stellen van dierenmishandeling, het onderwijzen van het publiek en het aanleren van een bewuste en respectvolle manier van leven.We nemen 2 bijensponsorschappen over van de Wiech-bijenstal

We nemen 2 bijensponsorschappen over van de Wiech-bijenstal

Door een bijenkolonie te adopteren, helpen we de bestuiving van wilde planten en gewassen, met name boomgaarden in onze regio, te waarborgen. We helpen het vitale voortbestaan van bijen in stand te houden en ondersteunen zo het behoud van ons milieu. Dit kleine, onopvallende insect speelt een essentiële rol in het behoud van onze cultuur en landbouw en van het hele ecosysteem. Wij ondersteunen met veel plezier het bijenbedrijf Wiech uit Aalen en zien onze sponsors graag op ons eigen bedrijfsterrein.Het bedrijf natureOffice biedt ons de mogelijkheid om onze CO2-uitstoot volledig te compenseren. Deze wordt jaarlijks bepaald en geneutraliseerd door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten te ondersteunen. In 2019 bedroeg onze uitstoot 113 ton CO2. We kunnen deze hoeveelheid compenseren door het project "Duitsland Plus Zwarte Woud" te steunen, dat zich onder andere bezighoudt met herbebossing en bescherming van de natuur. Zo creëren we een evenwicht tussen emissies en besparingen en leveren we een verdere bijdrage aan de bescherming van het klimaat.Grote boomplantactie in Duitsland met iplantatree

Grote boomplantactie in Duitsland met iplantatree

In samenwerking met iplantatree hebben we 4.500 bomen geplant in Duitsland. Voor elke bestelling die we in augustus 2019 ontvingen, werd één boom geplant. Iplantatree plant bomen in Duitsland en creëert duurzaam beheerde, bijna natuurlijke, nieuwe bossen op ecologisch verantwoorde grond. Met onze boomplantcampagne willen we een voorbeeld stellen voor milieubescherming en iets doen tegen klimaatverandering.Campagne voor het planten van bomen

Campagne voor het planten van bomen

Wij zijn altijd op zoek naar creatieve ideeën om het milieu te verrijken. Felix Olle, onze directeur, greep dit aan om samen met de Schwäbisch Gmünd Waldorfschool de boomplantactie te lanceren. Wij doneerden bijna 800 € in de vorm van appelbomen, woelmanden, wilde struiken, palen en koorden. Een vervolg in de zin van een langdurige samenwerking volgt.Boom donatie campagne

Boom donatie campagne

Wij zijn altijd op zoek naar goede ideeën om ons milieu te beschermen. Daarom had u tot 30.09.2014 de keuze: een waardebon van 10,- ontvangen of samen met allnatura 3 bomen planten via iplantatree.org. Alle bomen zijn geplant in Berlin-Friedrichshagen door gekwalificeerde bosbouwers of bosbouwdienstverleners.Engagement voor dierenwelzijn en milieubescherming

Engagement voor dierenwelzijn en milieubescherming

Reinhard Olle was al in 1996 met Paul Watson van Sea-Shepherd op zoek naar alternatieven voor zeehondenjacht. Paul Watson was in de jaren zeventig het achtste oprichtingslid van de milieuorganisatie Greenpeace. Reinhard Olle werd toen ook gekozen tot voorzitter van de Schwäbisch Gmündse afdeling van de BUND en zijn vrouw Alexandra was vooral verantwoordelijk voor het dierenwelzijn. Naast vele andere activiteiten voerde Reinhard Olle campagne tegen bossterfte door zure regen met de grootste verzameling handtekeningen ooit op dit gebied.DHL GoGreen - klimaatneutrale levering

DHL GoGreen - klimaatneutrale levering

Scary: 23% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de transportsector! Daarom verzenden wij uit voorraad klimaatneutraal met DHL GoGreen - voor een consequente duurzame oriëntatie in alle geledingen van het bedrijf. De aparte DHL GoGreen-sticker identificeert het klimaatneutrale pakket dat wordt verzonden. De exacte hoeveelheid door ons bespaarde CO2-uitstoot kunt u zien op ons DHL GoGreen-certificaat in de juiste platte tekst!laden

Een moment geduld.....