0 0

Korte informatie 'Katoen'

 • zeer antistatisch
 • huidvriendelijk
 • geschikt voor mensen met een allergie
 • geschikt voor 60°-was
Warmtevermogen
2 von 5

Vochttransport
3 von 5

Soepelheid
4 von 5

Ademend vermogen
3 von 5

Temperatuurbalans
2 von 5

Algemene informatie over katoen

katoen

De katoenplant behoort botanisch gezien tot de malvaceae gewassen. Katoen groeit niet aan een boom, maar aan een halfhoge, vertakte plant. Katoen wordt al heel lang verbouwd als cultuurgewas. De zachte haartjes, die uit de rijpe zaaddozen barsten, worden geoogst. De pitten, de eigenlijke zaden dus, worden mechanisch verwijderd en dan wordt de katoen tot balen geperst.

De lengte van de vezels, de "stapellengte", bepaalt de waarde van de katoen. Want lange vezels zijn makkelijker en fijner te spinnen. De kwaliteit die wordt ingekocht, hangt af van de toepassing. Katoen om fijne stoffen te weven moet een grotere stapellengte hebben dan katoen dat gebruikt gaat worden voor een dekbedvlies.

Biologisch katoen uit gecontroleerde biologische teelt

De gecontroleerde biologische teelt van katoen wil het biologisch evenwicht in de natuur behouden en is aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Een consequente vruchtwisseling gaat uitputting van de bodem tegen. Mengculturen remmen de opmars van ongedierte en ziektes en bevorderen de biodiversiteit. Natuurlijke meststoffen beschermen de bodem en het grondwater. Er wordt consequent geen gebruik gemaakt van kunstmest, chemische plantenbeschermingsmiddelen en genetisch gemodificeerd zaaigoed. Organic Cotton/gecontroleerde biologische teelt is daarom tegenwoordig uit biologische oogpunt de beste kwaliteit - 100 % ecologisch verantwoord.

Onafhankelijke certificeringsinstituten controleren of wordt voldaan aan de richtlijnen van de ecologische landbouw. We noemen hier IVN BEST en GOTS. Aangezien de certificering van producten samengaat met aanzienlijke bureaucratie en kosten, zijn niet al onze katoenen artikelen uit gecontroleerde biologische teelt voorzien van een dergelijk certificaat. U kunt er echter zeker van zijn: wanneer we biologisch katoen schrijven, dan wordt ook biologisch katoen uit gecontroleerde biologische teelt gebruikt.

Biologisch katoen heeft duidelijke voordelen voor mens en milieu

Textile Exchange, een wereldwijde non-profit organisatie, die zich inzet voor verantwoordelijke ontwikkeling van textiele duurzaamheid, heeft in 2014 een ecologische balans laten opstellen voor biologisch katoen. Vergeleken met gangbaar verbouwd katoen biedt biologisch katoen duidelijke voordelen voor het milieu. De resultaten zijn hier samengevat.

 • Klimaat
  De studie ziet een potentiele besparing van 46 %. Dit wordt bereikt door de verlaagde inzet van landbouwkundige bedrijfsmiddelen zoals minerale meststoffen, pesticiden enz.
 • Bodemverzuring
  Hier zijn duidelijk besparingen zichtbaar tot 70 % door een verminderd energieverbruik en minder minerale meststoffen.
 • Overbemesting
  Met ecologische landbouw komen minder stikstof en fosfor in het water terecht. Meer bodembeschermingsmaatregelen gaan bodemerosie tegen. Dit leidt tot 26 % minder belasting.
 • Waterverbruik
  Volgens deze studie wordt in de biologische katoenteelt 91 % minder water gebruikt bij de bewatering. Het water voor biologisch katoen is tot 80 % regenwater. De bodem bevat meer organische stoffen voor de opslag van water.
 • Energieverbruik
  De gecontroleerde teelt van biologisch katoen bespaart 62 % energie ten opzichte van conventionele teelt. Deze energiebesparing wordt enerzijds veroorzaakt door het lagere energieverbruik. Anderzijds hoeft er veel minder mest te worden geproduceerd dan voor conventioneel katoen. Daarmee wordt in de meststoffenindustrie energie bespaard die anders nodig zou zijn voor de productie.

Bij de gecontroleerde biologische teelt wordt bovendien geen gebruik gemaakt van genetisch gemodificeerd zaaigoed en er worden geen giftige chemische stoffen ingezet.

(bron: aboutorganiccotton.org)

Ecologisch en sociaal zeer problematisch: conventionele katoenteelt

 • Extreem hoge waterbehoefte
  Katoen is een zeer veeleisende plant met een enorme waterbehoefte. Desondanks wordt ze hoofdzakelijk geteeld in gebieden met een halfwoestijn klimaat en moet dan intensief worden bewaterd. Onlogisch? Geenszins, want regen op de bijna rijpe, half geopende zaaddozen leidt tot kwaliteitsverlies en dus een slechtere oogst.
  Voor de intensieve bewatering wordt oppervlaktewater opgepompt of grondwater afgetapt. Zo gaat waardevol drinkwater voor de mens verloren en grote gebieden verdrogen en verzouten.
 • Teelt in monoculturen met een enorm hoog pesticidengebruik
  De teelt in monoculturen creëert ideale omstandigheden voor de verspreiding van ongedierte. Dat leidt tot een inzet van enorme hoeveelheden pesticiden. De katoenplanten worden tijdens hun 'leven' veelvuldig behandeld met giftige plantenbeschermingsmiddelen. Alleen al de toepassing is gevaarlijk, telkens weer vinden ongevallen plaats. De effecten op de lange termijn op het milieu en daarmee de leefomgeving van de mensen daar, vergiftiging van de bodems en het grondwater, zijn enorm.
 • Machinaal oogsten met behulp van ontbladeringsmiddelen
  Om het oogsten met machines te vergemakkelijken, worden vooraf ontbladeringsmiddelen ingezet. Ook dit belast de bodem, het grondwater en de mensen die in deze gebieden leven.
 • Economische ramp
  Vanwege de toenemende uitloging van de bodem door monocultuur zijn steeds meer meststoffen nodig om redelijke opbrengsten te krijgen. De monoculturen bevorderen bovendien de opmars van ongedierte en ziektes die meer en meer resistent worden tegen de ingezette middelen. Steeds meer en andere pesticiden moeten worden ingezet. Dat alles kost veel geld en drijft de boeren vaak in een bestaansbedreigende schuldenspiraal.laden

Een moment geduld.....