0 0

Boomplantactie in oktober een compleet succes!


Voor elke bestelling en waardering die wij in oktober 2021 van u ontvangen, wordt een boom geplant in samenwerking met www.iplantatree.org.

Dankzij uw steun zullen in het kader van deze campagne 7.600 bomen worden geplant. Dank je wel.

Wij planten bomen met iplantaTree

iplantaTree plant bomen in Duitsland en richt zich op duurzame bosbouw. Op die manier worden op ecologisch zinvolle plaatsen bijna natuurlijke gemengde bossen aangelegd, die ook door toekomstige generaties zorgvuldig kunnen worden gebruikt. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, omdat elke geplante boom kooldioxide uit de lucht bindt die schadelijk is voor het milieu, maar heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit en de waterhuishouding.

De afgelopen jaren hebben we met iplantaTree al 11.350 bomen geplant en zo al meer dan 123 ton klimaatschadelijke CO2 gebonden.

Bebossing in Saksen-Anhalt - "Merseburg II"-project

Wij steunen het Merseburg II project met onze oktober campagne. Dit gebied ligt tussen Halle en Zeitz rond het dorp Breitenbach (Saksen-Anhalt). Lange droge perioden tussen 2018 en 2020 en de daaruit voortvloeiende schorskeverplaag hebben de vroegere opstand vernietigd. Op het vrijgekomen terrein worden nu geschikte boomsoorten geplant: eiken, lariksen, douglassparren en vogelkersen. Dit ondersteunt duurzame bosomschakeling in Midden-Duitsland.
laden

Een moment geduld.....